Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN
Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN
Đăng nhập Gi� hàng

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Mã sản phẩm: X187-NN
Giá: Liên hệ

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp lập trình X187 được sử dụng để lập trình cho các tủ dòng FireNET

Lượt xem: 1543

Thông tin chi tiết

Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với máy tính Hochiki X187-NN

Cáp giao tiếp máy in P187 được sử dụng để kết nối máy in dạng nối tiếp dành cho các tủ dòng FireNET.
Cáp giao tiếp VoiceNET V187 được sử dụng để kết nối giữa tủ trung tâm FireNET với tủ trung tâm VoiceNET.

Sản phẩm cùng loại

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop