HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES
Đăng nhập Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỦ BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA TX7 SERIES

Hệ thống báo cháy được tự động cài đặt trong 24/24. Nếu xảy ra sự cố cháy chuông báo sẽ kêu vang và tại trung tâm sẽ hiển thị khu vực xảy ra sự cố cháy tương ứng.

I.Ý Nghĩa Của Dãy Đèn Báo và Nút Nhấn Thường Dùng Trung Tâm

A. Các Đèn Chỉ Thị

Fire Alarm : Đèn đỏ sáng khi xảy ra sự cố cháy

General fault: Báo lổi thiết bị hoặc các sự cố khác

Pre-alarm: Trạng thái sắp sửa báo cháy của thiết bị

System fault: Có lỗi thuộc về hệ thống bên trong tủ báo cháy

Supervisory: Báo trạng thái giám sát của thiết bị

Activation:  Trạng thái kích hoạt của thiết bị

Disable: Tắt một thiết bị hoặc thành phần nào đó của hệ thống

Test: Chế độ kểm tra

AC Fault : Báo lỗi điện 220V

Battery Fault: Báo lỗi acquy

Earth Fault : Báo lỗi chạm đất

Detector Dirty: Đầu báo dơ cần vệ sinh

Output Delay:  Ngõ ra kích hoạt trễ

Delay Mode: Chế độ kích hoạt trễ

Fire alarm Output Activeted: Ngõ ra Output 1 trên tủ đã kích hoạt

FPE Output Activeted: Ngõ ra Output 2 trên tủ đã kích hoạt

Fire alarm Fault/ Disable: Ngõ ra trên module bị lỗi hoặc bị vô hiệu hóa

FPE Output Fault/ Disable: Ngõ ra Output 2 trên tủ lỗi hoặc bị vô hiệu hóa

Sounder Actived: Chuông còi bên ngoài được kích hoạt

Sounder Fault/ Disable: Chuông còi bên ngoài lỗi hoặc bị vô hiệu hóa

Silence: Tắt chuông còi ngoài

Evacuation : Chế độ sơ tán khẩn cấp

Maintanance: Chế độ lập trình

Operating Power: Nguồn cung cấp

B. Các Nút Bấm:

Fault: Xem trạng thái báo lổi thiết bị hoặc các sự cố khác

Reset: Reset tủ về trạng thái an đầu

BUZ : Tắt còi Beep trên tủ

Silence: Tắt chuông còi ngoài.

Evac: Kích hoạt những thiết bị trong chế độ sơ tán khẩn cấp

Fire-alarm: Xem trạng thái báo cháy của thiết bị

Pre-alarm: Xem trạng thái sắp sửa báo cháy của thiết bị

Supervisory: Xem trạng thái giám sát của thiết bị

Activation:  Xem trạng thái kích hoạt của thiết bị

Các nút còn lại là các nút kí tự và chỉ hướng

II. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI CÓ BÁO ĐỘNG

-Báo động ki có sự cố cháy

Khi các đầu dò khói hoạt động hoặc ta nhấn nút nhấn khẩn. Ngay lập tức đèn “Fire” sẽ sáng và đèn hiện thị của Zone trên màn hình của tủ. Chuông trên tủ và các chuông kết nối bên ngoài sẽ hoạt động. Muốn biết vị trí của thiết bị ta nhấn Detail trên màn hình hoặc nhấn F1.

-Tác động chuông trên tủ

Muốn còi trên tủ tắt ta nhấn “ BUZ Mute”. Nếu tủ yêu cầu mật khẩu ta nhấn “V”.

-Tác động vào chuông ngoài

Muốn chuông ngoài ngừng hoạt động ta nhấn “Silence”. Nếu tủ yêu cầu mật khẩu ta nhấn dấu “V”.

-Reset hệ thống

Khi hệ thống báo cháy đang báo sự cố cháy, đèn “Fire” và đèn hiển thị Zone tương ứng sẽ sáng. Nếu muốn hệ thống trở về với thiết lập ban đầu (khi chưa xảy ra sự cố cháy) ta nhấn nút “Mute” sau đó nhấn “Reset”. Chú ý khi đầu báo khói còn khói hay nút nhấn khẩn chưa được sửa chữa thì nút “Reset” sẽ không tác động. Trong trường hợp này ta phải tiến hành sửa chữa các thiết bị có liên quan rồi mới nhấn nút “Reset”.

Để biết thêm thông tin các sản phẩm tủ báo cháy, Quý khách hàng có thể truy cập website Luaviettech.vn hoặc liên hệ hotline 090 6688 114 để nhân viên tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Trân trọng

Tin tức khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop